Schematy podłączeńSchemat połączeń przycisk podwójny

Przycisk podwójny
światło / dzwonek

Schemat połączeń przycisk światło - dzwonek

Przycisk światło / dzwonek

Schemat połączeń przycisk światło

Przycisk światło

Schemat połączeń przycisk żaluzjowy

Przycisk żaluzjowy

Schemat połączeń Wyłącznik krzyżowy

Łącznik krzyżowy

Schemat połączeń przycisk światło

Łącznik podwójny schodowy

Schemat połączeń wyłącznik pojedynczy

Łącznik pojedynczy

Schemat połączeń wyłącznik schodowy

Łącznik schodowy

Schemat połączeń wyłącznik uniwersalny

Łącznik uniwersalny

Schemat połączeń wyłącznik świecznikowy podświetlany

Łącznik świecznikowy podświetlany

Schemat połączeń wyłącznik świecznikowy

Łącznik świecznikowy

Schemat połączeń wyłącznik żaluzjowy

Łącznik żaluzjowy

Schemat połączeń ściemniacza

Ściemniacz

Schemat połączeń ściemniacza

Ściemniacz 3-przewodowy

Schemat połączeń regulatora temperatury

Regulator temperatury

Schemat połączeń gniazda LAN

Gniazdo LAN